גובה השולחן הגדול -53 אורך 70 רוחב 40 שמורים במצב מעולה


380