שולחן גדול 60/40 גובה 50 פינה שמאלית לא מושלמת שולחן אמצעי ירוק 52/40 גובה 44 דופן אחורית לא שלמה שולחן קטן -40/44 גובה 40 מושלם


280